اعضای شرکت

modir

مهندس عباس احمدیان

مدیر عامل
istockphoto-1211606262-612x612-1

خانم سرچشمه بنیسی

مدیریت توسعه بازار
5f406ab25e8942cbe0da6485afd26b71

مهندس حسین رام فر

مدیریت
8b167af653c2399dd93b952a48740620

حسین رضایی

ترانسپورت
Avatar

مهندس محمدرضا جنتی

مسئول ازمایشگاه
802043_man_512x512

مهندس فاضل

مسئول تولید تیرچه
businessman-avatar-cartoon-vector-17729423

مهندس روحانی

مدیر فروش بتن
Smiling girl in hijab. Young Arabic business woman wearing hijab. Arabian Woman Face Covered with Hijab. Vector illustration isolated from white background

خانم بهرامی

مدیر فروش تیرچه