خدمات تولید به همکاران تولید کننده:

صنایع بتن پیشگام زاگرس غرب در راستای برطرف نمودن مشکلات دست اندرکاران پروژه های عمرانی، کارخانجات پیش ساخته و کارخانه های بتن آماده که ناشی از کمبود نیروهای متخصص، کنترل های ناپیوسته و نابهینه، تغییرات مصالح و نیز ضعف های اجرایی می باشد، اقدام به ارائه خدمات بهره برداری و تولید در زمینه بتن می نماید.بر این اساس صنایع بتن پیشگام زاگرس غرب با دارا بودن کارشناسان مجرب و متعهد و ارائه مشاوره حضوری در کارگاه های تولید بتن در راستای نظارت و تولید بتن با کیفیت اقدام می نماید.