بتن غلتکی: پس از استفاده موفقیت آمیز از بتن غلتکی در سدسازی، ويژگیها و مزايای آن ازجمله قابلیت کسب مقاومتهای بالا در سنین کم و عدم نیاز به تسلیح، قالببندی و پرداخت که سبب تقلیل، تسهیل و تسريع عملیات اجرايی میگردد.

جهت ورود به صفحه محصول اینجا کلیک کنید