آموزش مهندسین و مجریان پروژه های عمرانی:

با گسترش و پیشرفت روز افزون علوم مهندسی و فعالیت های میان رشته ای تکنولوژی بتن نیز از این پیشرفت ها مستثنا نبوده و باعث رقابتی شدن پیشا پیش صنعت بتن و گرایش کارفرمایان به اجرای بتن های خاص شده است.کارخانجات پیشگام زاگرس غرب نیز با توجه به اهمیت این موضوع با بهره گیری از مجرب ترین مهندسان و اساتید دانشگاهی و برگزاری کارگاه های آموزشی و حمایت از تیم های دانشجویی و پایان نامه ها در این مهم به یاری مجریان شتافته.