سخن بنیانگذار:

بنیان کاری را بنا نهادیم با اعتقاد راسخ به این امر که خدمت به نوع بشر ، متعالی ترین هدف وجودی انسان هاست. در این راستا کارآفرینی در عرصه سازندگی و تولید را به عنوان بهترین راه نیل به این هدف برگزیدیم. امروزه افتخار داریم که بگوییم صنایع بتنی پیشگام زاگرس غرب ، پس از گذشت بیش از سی سال فعالیت مستمر با فراز و نشیب ها و پیشرفت های متفاوت ، تجربه ای درخشان در ایفای تعهدات خود به عنوان یک شرکت مطرح داشته و توانسته است ظرفیت های بالای خود را در عرصه های عمرانی صنایع بتنی ثابت کند.

تغییرات ساختاری مجموعه طی سالیان گذشته همه در راستای رسیدن به مجموعه ای توانمند با ظرفیت اجرایی و عملیاتی بالا بوده است ، اگرچه برخی از این تغییرات در سال های گذشته به محک تجربه ، با آزمون و خطا همراه بوده ، لیکن امروز می توانیم بگوییم مجموعه ما پشتوانه عظیمی از تجربه اجرایی ، دانش مدیریتی و اندوخته ارزشمندی از نیروی انسانی کارآمد ، توانمند و دلسوز دارد که همگی در راستای ارزش ها ، منش ها و باورهای حاکم در مجموعه حرکت می کنند. به امید آنکه نیروی محرکه موثری در چرخه اقتصاد کشورمان باشیم پای به عرصه صنعت گذارده ایم و همچنان با چشم انداز بلندمدت و آرزوی پیشرفت روزافزون و آنی میهن مان بر فراز قله دماوند استوار ایستاده ایم.