فروش آغاز یک تعهد است. فروش بتن با کیفیت بالا به عنوان یکی از اصلی ترین تعهدات صنایع بتنی پیشگام زاگرس غرب می باشد.توجه به نیاز مشتری قبل از تولید و عرضه و فروش نقش مهمی در افزایش سود و رضایتمندی مشتریان دارد. خریداران با وجود کارخانجات متنوع ترجیح می دهند بتنی را خریداری نمایند که خواسته آنان را کاملاً برآورده سازد.راه رسیدن به فروش بیشتر تمرکز روی خواسته های مصرف کنندگان می باشد و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بتن باید بتنی را تولید و عرضه نمایند که مزیت رقابتی نسبت به رقبا دارد و خواسته های مشتریان را پوشش می دهد. پس هم بازاریابی مهم است هم فروش مشروط براینکه مکمل یکدیگر باشند.مشتریان قبل از شروع پروژه باانتخاب آگاهانه و دقیق خود به واحد فروش مراجعه کرده و پس از ارائه اطلاعات فنی پروژه مورد نظر خود واحد تحقیقات و توسعه طرح های اختلاط مورد نیاز پروژه را طراحی نموده و پس از طی مراحل اداری و زمان بندی بتن ریزی مشخص گردیده و مراحل کنترل کیفیت به نحو مطلوب صورت می‌پذیرد.