محصولات شرکت

درباره شرکت

برخی از پروژههای اجرایی صنایع بتنی پیشگام زاگرس غرب:
سالن حجاج فرودگاه مهرآباد
مجموعه مهندسی آریال پاسارگاد
باند فرودگاه مهرآباد
هلال احمر تهران واقع دراتوبان کردستان
هایپرملارد
خط۶و۷ مترو تهران
مجموعه ASP
بیمارستان شهرقدس

آنچه ما انجام می دهیم؟

این شرکت درسال ۱۳۷۰با استاندارد ملی ایران واقع در کیلومتر۱۸جاده مخصوص کرج در کمربندی اندیشه شهریار آغاز به کارکرده و درسال ۱۳۸۶ بابرند صنایع بتنی بتن سازان پیشگام زاگرس غرب به ثبت رسیده و طی چندین سال فعالیت در عرصه بتن آماده استاندارد   ادامه مطلب ….

چرا شرکت ما؟

تولید بهترین محصول

این شرکت درسال ۱۳۷۰با استاندارد ملی ایران واقع در کیلومتر۱۸جاده مخصوص کرج در کمربندی اندیشه شهریار آغاز به کارکرده و درسال ۱۳۸۶ بابرند صنایع بتنی بتن سازان پیشگام زاگرس غرب به ثبت رسیده و طی چندین سال فعالیت در عرصه بتن آماده استاندارد و تیرچه و بلوک (خرپایی ماشین آلات و کردمت)داشته لذا این شرکت دارای ۴دستاورد تولید بچینگ باظرفیت روزانه ۲۰۰۰مترمکعب که کلیه ماشین آلات محل و نقل بتن به صورت مالکیت ۱۰۰% شرکت می باشد ونیز شرکت دارای کادر مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی کامل و دارای ۲عددباسکول دیجیتالی می باشد.

گسترش ایده ها

این شرکت درسال ۱۳۷۰با استاندارد ملی ایران واقع در کیلومتر۱۸جاده مخصوص کرج در کمربندی اندیشه شهریار آغاز به کارکرده و درسال ۱۳۸۶ بابرند صنایع بتنی بتن سازان پیشگام زاگرس غرب به ثبت رسیده و طی چندین سال فعالیت در عرصه بتن آماده استاندارد و تیرچه و بلوک (خرپایی ماشین آلات و کردمت)داشته لذا این شرکت دارای ۴دستاورد تولید بچینگ باظرفیت روزانه ۲۰۰۰مترمکعب که کلیه ماشین آلات محل و نقل بتن به صورت مالکیت ۱۰۰% شرکت می باشد ونیز شرکت دارای کادر مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی کامل و دارای ۲عددباسکول دیجیتالی می باشد.

استفاده از نیروهای مجرب

این شرکت درسال ۱۳۷۰با استاندارد ملی ایران واقع در کیلومتر۱۸جاده مخصوص کرج در کمربندی اندیشه شهریار آغاز به کارکرده و درسال ۱۳۸۶ بابرند صنایع بتنی بتن سازان پیشگام زاگرس غرب به ثبت رسیده و طی چندین سال فعالیت در عرصه بتن آماده استاندارد و تیرچه و بلوک (خرپایی ماشین آلات و کردمت)داشته لذا این شرکت دارای ۴دستاورد تولید بچینگ باظرفیت روزانه ۲۰۰۰مترمکعب که کلیه ماشین آلات محل و نقل بتن به صورت مالکیت ۱۰۰% شرکت می باشد ونیز شرکت دارای کادر مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی کامل و دارای ۲عددباسکول دیجیتالی می باشد.

تولید و توسعه پایدار و ایمن

این شرکت درسال ۱۳۷۰با استاندارد ملی ایران واقع در کیلومتر۱۸جاده مخصوص کرج در کمربندی اندیشه شهریار آغاز به کارکرده و درسال ۱۳۸۶ بابرند صنایع بتنی بتن سازان پیشگام زاگرس غرب به ثبت رسیده و طی چندین سال فعالیت در عرصه بتن آماده استاندارد و تیرچه و بلوک (خرپایی ماشین آلات و کردمت)داشته لذا این شرکت دارای ۴دستاورد تولید بچینگ باظرفیت روزانه ۲۰۰۰مترمکعب که کلیه ماشین آلات محل و نقل بتن به صورت مالکیت ۱۰۰% شرکت می باشد ونیز شرکت دارای کادر مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی کامل و دارای ۲عددباسکول دیجیتالی می باشد.

تولید بتن با تکنولوژی های نوین و بروز

این شرکت درسال ۱۳۷۰با استاندارد ملی ایران واقع در کیلومتر۱۸جاده مخصوص کرج در کمربندی اندیشه شهریار آغاز به کارکرده و درسال ۱۳۸۶ بابرند صنایع بتنی بتن سازان پیشگام زاگرس غرب به ثبت رسیده و طی چندین سال فعالیت در عرصه بتن آماده استاندارد و تیرچه و بلوک (خرپایی ماشین آلات و کردمت)داشته لذا این شرکت دارای ۴دستاورد تولید بچینگ باظرفیت روزانه ۲۰۰۰مترمکعب که کلیه ماشین آلات محل و نقل بتن به صورت مالکیت ۱۰۰% شرکت می باشد ونیز شرکت دارای کادر مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی کامل و دارای ۲عددباسکول دیجیتالی می باشد.

افزایش تولید از طریق ارتقای بهره وری و بهبود سیستم

این شرکت درسال ۱۳۷۰با استاندارد ملی ایران واقع در کیلومتر۱۸جاده مخصوص کرج در کمربندی اندیشه شهریار آغاز به کارکرده و درسال ۱۳۸۶ بابرند صنایع بتنی بتن سازان پیشگام زاگرس غرب به ثبت رسیده و طی چندین سال فعالیت در عرصه بتن آماده استاندارد و تیرچه و بلوک (خرپایی ماشین آلات و کردمت)داشته لذا این شرکت دارای ۴دستاورد تولید بچینگ باظرفیت روزانه ۲۰۰۰مترمکعب که کلیه ماشین آلات محل و نقل بتن به صورت مالکیت ۱۰۰% شرکت می باشد ونیز شرکت دارای کادر مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی کامل و دارای ۲عددباسکول دیجیتالی می باشد.

مورد تایید:

فروش پایان کار نیست ، آغاز یک تعهد است …